در دومین روز از مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور، رقابتهای شش گروه در سالن مسابقات وزنه برداری مجموعه آزادی برگزار می شود که چهره های برتر دو دسته 67 کیلوگرم جوانان و بزرگسالان مشخص شده است.

رده بندی دسته 67 کیلوگرم جوانان

رضا باقی از زیروه اردبیل: 119 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 138 دوضرب و 257 مجموع

پویا احمدی منفرد از مس رفسنجان: 114 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 136 دوضرب و 250مجموع

محمدمهدی دواسری از زیروه اردبیل: 103 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 137 دوضرب و 240 مجموع

 

رده بندی دسته 67 کیلوگرم بزرگسالان

کیومرث مقدسی از فولادین ذوب آمل: 123کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 146دوضرب و 269مجموع

شاهرخ عقیلی خواه از ملی حفاری: 111 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 145دوضرب و 256مجموع

مهران قاسم زاده از عقاب: 112کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 133دوضرب و 245مجموع