مسابقات وزنه‌برداری سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با برگزاری رقابت‌های دسته ۶۴ کیلوگرم دختران در سالن همایش‌های ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی  پیگیری شد و این نتایج به دست آمد:
🥇عسل کفاش زاده فارس
یکضرب ۵۸، دوضرب ۷۲، مجموع ۱۳۰ کیلوگرم
🥈آریانا بهرامی کردستان
یکضرب ۵۴، دوضرب ۶۸، مجموع ۱۲۲ کیلوگرم
🥉تارا درویش همدان
یکضرب ۵۳، دوضرب ۶۲، مجموع ۱۱۵ کیلوگرم
۴-آیدا هلالی اردبیل
🔹یکضرب ۵۱، دوضرب ۵۵، مجموع ۱۰۶ کیلوگرم
۵-کوثر نصیری زنجان
🔹یکضرب ۴۷، دوضرب ۵۰، مجموع ۹۷ کیلوگرم
۶-ساینا میرزایی اردبیل
🔹یکضرب ۴۲، دوضرب ۵۱، مجموع ۹۳ کیلوگرم
۷-نازنین رحیمی قم
🔹یکضرب ۴۰، دوضرب ۵۲، مجموع ۹۲ کیلوگرم
۸-نجمه پیر فلاک همدان
🔹یکضرب ۳۵، دوضرب ۴۰، مجموع ۷۵ کیلوگرم
۹-صبا نوروزی خراسان شمالی
🔹یکضرب ۳۵، دوضرب ۴۰، مجموع ۷۵ کیلوگرم