نتایج دسته 64 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

نفرات برتر دسته 64 کیلوگرم:

یکضرب

فاطمه کشاورز (فارس)، 87 کیلوگرم

غزاله حسینی (خراسان رضوی)، 80 کیلوگرم

شبنم صالحی (خوزستان)، 73 کیلوگرم

 

دوضرب

فاطمه کشاورز (فارس)، 110 کیلوگرم

غزاله حسینی (خراسان رضوی)، 96 کیلوگرم

شبنم صالحی (خوزستان)، 91 کیلوگرم

 

مجموع

فاطمه کشاورز (فارس)، 197 کیلوگرم

غزاله حسینی (خراسان رضوی)، 176 کیلوگرم

شبنم صالحی (خوزستان)، 164 کیلوگرم