سه طلای نخست مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور به استان لرستان رسید.

در پایان رقابت های دسته 61 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری جوانان کشور درتاکستان، ابوالفضل خاکباز از استان لرستان عنوان قهرمانی را به دست آورد.

رده بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته 61 کیلوگرم:

یکضرب

1- ابوالفضل خاکباز از لرستان: 100

2- متین محمدی از کردستان: 98

3- ابوالفضل رضاخانیان از کرمان: 91

 

دوضرب

1- ابوالفضل خاکباز از لرستان: 117

2- متین محمدی از کردستان: 112

3- آرمین رحیمی از تهران: 111

 

مجموع

1- ابوالفضل خاکباز از لرستان: 217

2- متین محمدی از کردستان: 210

3- آرمین رحیمی از تهران: 203

در مسابقات وزنه‌برداری جوانان ایران 125 وزنه‌بردار از 15 استان با هم رقابت می‌کنند که این رقابت‌ها حکم انتخابی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان را هم دارد. این مسابقات در روزهای جمعه و شنبه 23 و 24 دی‌ماه هم پیگیری خواهد شد تا قهرمانان 6 وزن باقی‌مانده هم مشخص شوند.