مسابقات قهرمانی آسیا؛بحرین
مجید عسکری در جایگاه یازدهم ایستاد

رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا برای نمایندگان ایران از امروز آغاز شد.
مجید عسکری نخستین نماینده کشورمان بود که روی تخته این رقابت ها حاضر شد.
عسکری که در گروه B دسته ۶۱ کیلوگرم قرار داشت در حرکت نخست یک ضرب موفق شد وزنه 110 کیلوگرمی را مهار کند.
عسکری برای حرکت دوم خودش وزنه 117 کیلوگرمی را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد.
وزنه بردار دسته 61 کیلوگرم کشورمان برای حرکت سوم مجددا همین وزنه را انتخاب کرد که آن را بالای سرش برد.

با مهار این وزنه مجید عسکری در گروه B در رده نخست قرار گرفت.
بعد از مجید عسکری،محمد آنیو از مالزی و یانگ وانگ چو از هنگ کنگ به ترتیب با مهار وزنه های 113 و 110 در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
با شروع حرکت دو ضرب عسکری زیر وزنه 126 کیلوگرمی رفت که موفق به مهار آن شد.
او برای حرکت دوم وزنه 132 کیلوگرمی را انتخاب کرد که آن را هم مهار کرد و برای حرکت سوم در مهار وزنه 140 کیلوگرمی ناکام بود.
در پایان رقابت های گروه B عسکری در مجموع با رکورد 249 در جایگاه سوم
ایستاد.

این در حالی است که پس از پایان رقابت‌ها در گروه A این مسابقات مجید عسکری در جایگاه یازدهم قرار گرفت.