نتایج دسته 55 کیلوگرم/ هفته دوم لیگ برتر باشگاه های کشور

هفته دوم مسابقات وزنه برداری لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه 29 دی ماه در اهواز با برگزاری رقابتهای دسته 55 کیلوگرم اغاز شد.

نتایج رقابت ههای این دسته که با حضور پنج وزنه بردار آغاز شد:

1- حسن گل پرور، ذوب آهن، یکضرب 99 ، دوضرب 123 ، مجموع 222

2- پیمان دهقانی، سایپا، یکضرب 92، دوضرب 124، مجموع 216

3- محمد چاپاش، مناطق نفتخیز، یکضرب 96، دوضرب 112، مجموع 208