🔸 مسابقات وزنه‌برداری سومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با برگزاری رقابت‌های دسته 55 کیلوگرم دختران در سالن همایش‌های ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی  پیگیری شد و این نتایج به دست آمد: 
 
🥇زهرا حسینی مازندران
🔹یکضرب 60، دوضرب 70، مجموع 130 کیلوگرم
🥈دنیا عظیمی نیا خوزستان
🔹یکضرب 48، دوضرب 58، مجموع 106 کیلوگرم
🥉مبینا حسینی خوزستان
🔹یکضرب 48، دوضرب 57، مجموع 105 کیلوگرم
4- رومینا حیدری خراسان رضوی
🔹یکضرب 45، دوضرب 55، مجموع 100 کیلوگرم
5- نازنین زهرا صافی جهان شاهی کرمان
🔹یکضرب 45، دوضرب 53، مجموع 98 کیلوگرم
6-مریم کشت کار فارس
🔹یکضرب 40، دوضرب 54، مجموع 94 کیلوگرم
7- سونیا وطن اردبیل
🔹یکضرب 35، دوضرب 45 مجموع 80 کیلوگرم
8- فاطمه زهرا دارایی همدان
🔹یکضرب 35، دوضرب 40، مجموع 75 کیلوگرم
9- ستایش رضاییان سمنان
🔹یکضرب 35، دوضرب 40، مجموع 75 کیلوگرم
10- فاطمه دهقانی یزد
🔹یکضرب 32، دوضرب 40، مجموع 72 کیلوگرم
11- نازنین میرو زاده خراسان رضوی
🔹یکضرب 31، دوضرب 38، مجموع 69 کیلوگرم
12- تیام محمود وند تهران
🔹یکضرب 28، دوضرب 35، مجموع 63 کیلوگرم