نتایج دسته 49 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

 

نفرات برتر دسته 49 کیلوگرم در چارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور:

یکضرب

1- پرنیان پیش بین (اصفهان)، 66 کیلوگرم

2- فاطمه ملکی (لرستان)، 55 کیلوگرم

3- شراره احمدنژاد (کردستان)، 52 کیلوگرم

دوضرب

1- پرنیان پیش بین (اصفهان)، 77 کیلوگرم

2- فاطمه ملکی (لرستان)، 75 کیلوگرم

3- کیانا ترک بیات (همدان)، 61 کیلوگرم

مجموع

 

1- پرنیان پیش بین (اصفهان)، 143 کیلوگرم

2- فاطمه ملکی (لرستان)، 130 کیلوگرم

3- کیانا ترک بیات (همدان)، 111 کیلوگرم