در دومین روز از مسابقات وزنه برداری در چارچوب سومین المپیاد استعدادهای برتر کشور، رقابت ها در اوزان مختلف پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:
🔹 دسته ۴۹ کیلوگرم (پخش زنده از شبکه امید)
🥇بردیا کریمی (کردستان)
۶۵ یکضرب، ۸۰ دوضرب، ۱۴۵ مجموع
🥈محمدجواد بیرانوند (لرستان)
۶۴ یکضرب، ۷۸ دوضرب، ۱۴۵ مجموع
🥉 حسین قربانی (خوزستان)
۵۸ یکضرب، ۸۲ دوضرب، ۱۴۰ مجموع
🔹 دسته ۵۵ کیلوگرم
🥇محراب دواسری (تهران)
۹۰ یکضرب، ۱۱۰ دوضرب، ۲۰۰ مجموع
🥈سینا شعبانی (فارس)
۸۰ یکضرب، ۱۰۷ دوضرب، ۱۸۷ مجموع
🥉 شایان کاکا سلطانی (ایلام)
۷۳ یکضرب، ۸۵ دوضرب، ۱۵۸ مجموع‌
🔹 دسته ۶۱ کیلوگرم
🥇متین مهران فرد (کردستان)
۹۷ یکضرب، ۱۱۲ دوضرب، ۲۰۹ مجموع
🥈حسین محمدی(زنجان)
۹۱ یکضرب، ۱۱۲ دوضرب، ۲۰۳ مجموع
🥉 محمدامین دادوند (اردبیل)
۹۲ یکضرب،  ۱۰۹ دوضرب، ۲۰۱ مجموع