نتایج دسته 45 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

 

نفرات برتر دسته 45 کیلوگرم در چارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور:

1- آنیتا فیضی (کردستان)، یکضرب 64، دوضرب 82، مجموع 146

2- مونا نژادنیلی (خوزستان)، یکضرب 42، دوضرب 55، مجموع 97

3- آنا مرادی (خوزستان)، یکضرب 35، دوضرب 48، مجموع 83