نتایج دسته 109 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری لیگ برتر باشگاه های کشور

رقابتهای دسته 109 کیلوگرم از هفته دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری «مهدی کرمی» عضو باشگاه ذوب آهن اصفهان پایان یافت.

در دومین روز از هفته دوم مسابقات، پنج سنگین وزن دسته 109 کیلوگرم به رقابت پرداختند که نفرات برتر عبارتند از:

1- مهدی کرمی، ذوب آهن، یکضرب 160، دوضرب 209، مجموع 369

2- بنیامین بالاخایلی، مناطق نفتخیز، یکضرب 166، دوضرب 202، مجموع 368

3- مسعود ممیوند، ملی حفاری، یکضرب 161، دوضرب 198، مجموع 359