محمدتوفیق پوزش از مازندران با اقتدار قهرمان دسته 102 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری جوانان ایران شد.

رده بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته 102 کیلوگرم:

یکضرب

1- محمدتوفیق پوزش از مازندران: 160

2- امیرحسین سلامت از مازندران: 152

3- مسعود حیدری از گیلان: 150

 

دوضرب

1- محمدتوفیق پوزش از مازندران: 193

2- مسعود حیدری از گیلان: 180

3- امیرحسین سلامت از مازندران: 177

 

مجموع

1- محمدتوفیق پوزش از مازندران: 353

2- مسعود حیدری از گیلان: 330

3- امیرحسین سلامت از مازندران: 329