دوشنبه, 08 بهمن,1397

نایب رئیس جدید فدراسیون وزنه برداری معرفی شد

در نشست شورای عالی فنی

نایب رئیس جدید فدراسیون وزنه برداری معرفی شد

در نشست شورای عالی فنی و در حضور اعضا، نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛
جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری روز گذشته (یکشنبه 7 بهمن ماه) در خصوص بررسی و ارزیابی فعالیتها و برنامه های تیمهای ملی در رده های مختلف برگزار شد.

در ابتدای جلسه شورای عالی فنی، از استاد محمد زهتاب رئیس و محمد نصیری قهرمان المپیک و جهان و عضو شورا، به دلیل خدمات بی شائبه و ماندگار به این ورزش، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

سپس، نایب رئیس جدید بانوان نیز از سوی رئیس فدراسیون به صورت رسمی معرفی شد. در این نشست، حکم خانم بهرامی توسط رئیس فدراسیون اعطا شد تا به صورت رسمی فعالیتش را در این مجموعه آغاز کند.

در ادامه جلسه نیز اعضاء فعالیت و برنامه های تیمهای ملی رده سنی مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.