دوشنبه, 06 آذر,1396

میزبانی مسابقات سال 2018 بزرگسالان جهان، به ترکمنستان واگذار شد

عشق آباد جایگزین لیماِ پرو شد

میزبانی مسابقات سال 2018 بزرگسالان جهان، به ترکمنستان واگذار شد

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان در سال 2018 از پرو گرفته شد و به ترکمنستان سپرده شد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ به اتفاق آرا هیئت اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری در سازمان مسابقات با بررسی درخواست فدراسیون وزنه برداری ترکمنستان، عشق آباد میزبان رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان در سال 2018 جایگزین شهر لیما پرو شد.

فدراسیون وزنه برداری ترکمنستان که در سال 2017 دو رقابت بازی های داخل سالن و قهرمانی آسیا را برگزار کرد، بدین شکل سازمان مسابقات فدراسیون جهانی وزنه برداری را مجاب ساخت که قادر است میزبان اصلی مسابقات قهرمانی جهان 2018 را برعهده بگیرد.