چهارشنبه, 30 تیر,1395

مولایی از قطار ریو پیاده شد

براری و هاشمی المپیکی شدند

مولایی از قطار ریو پیاده شد

پس از پایان تمرین سنگین سه وزنه بردار باقیمانده ازکسب مجوز المپیک ریو و نیزدوازدهمین جلسه شورای عالی فنی درنهایت تکلیف 2 سهمیه نهایی کاروان 5 نفره وزنه برداری در برزیل مشخص شد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پایان دوازدهمین جلسه شورای عالی وزنه برداری که بلافاصله بعد از تمرین سنگین وزنه برداران اردونشین تیم ملی برگزار شد، توام بود با مشخص شدن تکلیف 2 سهمیه باقیمانده از مجموع 5 سهمیه کاروان وزنه برداری ایران اعزامی به المپیک 2016 ریو.

 

برهمین اساس؛ در خاتمه دوازدهمین جلسه شورای عالی فنی و پس از توضیحات کامل و فنی سجاد انوشیروانی در خصوص شرایط چند ماه اخیر وزنه برداران و نیزآخرین رنکینگ سه سال اخیر مسابقات جهانی در اوزان (94،105و105+ کیلوگرم) اعضاء شورای عالی فنی انتخاب دو نماینده باقیمانده را به رای گیری گذاشتند و در نهایت از مجموع 15 رای ماخوذه نتایج زیر کسب شد و تکلیف 2 سهمیه نهایی کاروان وزنه برداری مشخص گردید.

 

 

گفتنی است؛ در خاتمه رای گیری اعضای شورای عالی به ترتیب محمدرضا براری با کسب 12 رای و علی هاشمی با بدست آوردن 10 رای بعنوان نماینده های المپیکی ایران در اوزان 105 و 94 کیلوگرم گزینش شدند. بهادر مولایی ملی پوش شایسته دسته فوق سنگین کشورمان نیز اگر چه در چند ماه گذشته زحمات بسیاری را در تمرینات شبانه روزی تیم ملی متحمل شد اما در نهایت بواسطه عملکردفنی و رکوردی نه چندان قابل قبولی که از خود بجای گذاشت متاسفانه نتوانست بیش از 4 رای از مجموع 13 رای ثبت شده را کسب کرده تا بدین واسطه از قطار ریو پیاده شود. همچنین 2 رأی از مجموع 15 رای مأخوذه نیز سفید بود.

 

برهمین اساس؛ کاروان 5 نفره وزنه برداری ایران در بازیهای المپیک 2016 ریو را به ترتیب کیانوش رستمی دردسته 85 کیلوگرم،علی هاشمی و سهراب مرادی در دسته 94 کیلوگرم، محمدرضا براری در دسته 105 کیلوگرم و درنهایت بهداد سلیمی در دسته 105+ کیلوگرم تشکیل می دهند. نخستین گروه از تیم ملی وزنه برداری کشورمان در تاریخ11 مرداد به دهکده بازی های المپیک 2016 ریو  اعزام می شوند.