🔹 با پایان یافتن دومین اردوی تیم ملی نوجوانان وزنه برداری که از تاریخ 21 خرداد تا 10 تیرماه سال جاری در محل کمپ تمرینی آزادی برگزار شد، اسامی نفرات منتخب برای حضور در سومین اردو اعلام شد.

🔹 به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، اردوی سوم  از روز هجده تیرماه آغاز شده و تا سه هفته ادامه خواهد داشت.

اسامی نوجوانان دعوت شده به اردو:
1- محمد غالبی 49 کیلوگرم خوزستان
2- محراب دواسری 55 کیلوگرم تهران
3- متین محمدی 55 کیلوگرم کردستان
4- محمدمهدی ستوده 61 کیلوگرم فارس
5- ایلیا صالحی پور 67 کیلوگرم خوزستان
6- امیرحسین حسین زاده 73 کیلوگرم تهران
7- علیرضا عباسپور 81 کیلوگرم فارس
8- سهیل پورمند 81 کیلوگرم کرمان
9- محمد اسفندیاری 81 کیلوگرم فارس
10- ابوالفضل زارع 89 کیلوگرم فارس
11- امیرحسین سلیمانی 96 کیلوگرم تهران
12- امیررضا محمدی نیا 102 + کیلوگرم مازندران