چهارشنبه, 15 اسفند,1397

ملی پوشان آزمایش دوپینگ دادند

رده سنی نوجوانان

ملی پوشان آزمایش دوپینگ دادند
ماموران نادو در کمپ تیم های ملی وزنه برداری حضور پیدا کردند و از نفرات تیم ملی نوجوانان آزمایش دوپینگ گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورمان (نادو) صبح امروز (چهارشنبه 15اسفند ماه) در کمپ تیمهای ملی حضور پیدا کردند و از تمامی نفرات تیم ملی وزنه برداری نوجوانان آزمایش دوپینگ گرفتند.