شنبه, 25 آبان,1398

ملی‌پوشان کشورمان امروز و فردا روی تخته می روند

در مسابقات وزنه‌برداری نعیم سلیمان اوغلو

ملی‌پوشان کشورمان امروز و فردا روی تخته می روند
الهام حسینی امروز و رضا بیرانوند، ایوب موسوی، پریسا جهانفکریان و سهراب مرادی فردا روی تخته مسابقات بین‌المللی نعیم سلیمان اوغلو می‌روند.

به گزارش روابط عمومی فدراسین وزنه‌برداری؛ با اعلام استارت لیست مسابقات وزنه‌برداری بین‌المللی نعیم سلیمان اوغلو در ترکیه، ساعت دقیق برگزاری مسابقه ملی‌پوشان کشورمان و رکورد ورودی حریفانشان در این دوره از رقابتها مشخص شد. برهمین اساس سیده الهام حسینی امروز (شنبه 25 آبان ماه) و رضا بیرانوند، ایوب موسوی، پریسا جهانفکریان و سهراب مرادی فردا (یکشنبه 26 آبان ماه) روی تخته می‌روند. 76 وزنه‌بردار زن و مرد از 24 کشور در مسابقات بین المللی نعیم سلیمان اوغلو حضور دارند و طی دو روز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. (44 شرکت‌کننده مرد و 32 وزنه‌بردار بانو)

*اولین نماینده کشورمان امروز (شنبه 25 آبان ماه) از ساعت 15 به وقت تهران به روی تخته می‌رود و سیده‌الهام حسینی در دسته 76 کیلوگرم بانوان به مصاف سه حریف خود در این دسته خواهد رفت. “گل‌نبات” از ترکمنستان با رکورد ورودی 230 کیلوگرم، “نارین دیلارا” از ترکیه با 225 کیلوگرم و “حسینی” با 200 کیلوگرم به ترتیب اول تا سوم هستند و شرکت‌کننده‌ی از جمهوری چک با رکورد ورودی 190 کیلوگرم در رده چهارم قرار دارد.

*مسابقه “پریسا جهانفکریان” در وزن 87+ کیلوگرم بانوان، فردا (یکشنبه 26 آبان ماه) از ساعت 11:30 به وقت تهران آغاز می‌شود و 4 وزنه بردار در این وزن حضور دارند. “آناستازیا” از اوکراین با رکورد ورودی 275 کیلوگرم، “اسپینوسا” از ونزوئلا با 250 کیلوگرم، “ملیک گونل” از ترکیه با 240 کیلوگرم و “جهانفکریان” 200 کیلوگرم به ترتیب اول تا چهارم هستند.

*پیکار شرکت‌کنندگان دسته 96 کیلوگرم مردان، با حضور”سید ایوب موسوی” و”رضا بیرانوند فردا (یکشنبه 26 آبان ماه) ساعت 13:30 به وقت تهران است. 11 وزنه بردار در این وزن حضور دارند. “فارِس الباخ” از قطر با رکورد ورودی 380 کیلوگرم، 2 وزنه‌بردار ونزوئلایی با 370 کیلوگرم در رده دوم هستند و “موسوی” و “بیرانوند” با 360 کیلوگرم در رده‌های بعدی قرار دارند.

*در ادامه مسابقات فردا (یکشنبه 26 آبان‌ماه از ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران هم “سهراب مرادی” در رقابت دسته 109 کیلوگرم کیلوگرم شرکت خواهد داشت. در این وزن 8 شرکت کننده حضور دارند که “گونسالِس” از ونزوئلا با رکورد ورودی 380 کیلوگرم اول است و مرادی قهرمان کشورمان نیز با رکورد ورودی 250 کیلوگرم در رده هشتم ایستاده است.

*فاروق فیروزمندی داور بین‌المللی وزنه‌برداری کشورمان نیز در این دوره از مسابقات، رقابت اوزان مختلف را در سمت داور و جز اعضای ژوری قضاوت کردند.