با حکم سجاد انوشیروانی، نایب رئیس جدید بانوان و عضو هیات رئیسه فدراسیون وزنه برداری انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛
بر این اساس بدرالملوک کُهْرنگی به عنوان سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون وزنه‌برداری حکم خود را از سجاد انوشیروانی دریافت کرد. همچنین زهرا پورامین که سابقه نایب رئیسی بانوان فدراسیون وزنه‌برداری را دارد به عنوان خبره ورزشی، عضو هیات رئیسه فدراسیون شد.