رقابت گروه A دسته 102 کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا با حضور رضا دهدار و رسول معتمدی دو ملی‌پوش کشورمان برگزار شد. در پایان، معتمدی با مجموع 400 کیلوگرم طلایی شد و دهدار با مجموع 389 کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.

رضا دهدار در اولین حرکت یکضرب وزنه 166 کیلوگرم را مهار کرد. در دومین حرکت وزنه 172 کیلوگرم را بالای سر برد. وی در سومین حرکت، وزنه 175 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد تا مدال طلای حرکت یکضرب را از آن خود کند.
دهدار در حرکت اول دوضرب 206 کیلوگرم را بالای سر برد. در حرکت دوم 214 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. در حرکت سوم نتوانست 219 کیلوگرم را مهار کند و در حرکت دوضرب چهارم و با مجموع 389 کیلوگرم چهارم شد.

رسول_ معتمدی در حرکت اول یکضرب نتوانست وزنه 166 کیلوگرم را مهار کند ولی در بار دوم با موفقیت این وزنه را ثبت کرد. معتمدی در آخرین حرکت یکضرب وزنه 173 کیلوگرم را بالای سر برد تا به مدال برنز گرفت.
معتمدی در حرکت اول دوضرب 210 کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم وزنه 220 کیلوگرم را بالای سر برد و در بار سوم نیز با موفقیت وزنه 227 کیلوگرم را بالای سر برد تا در دوضرب مدال طلا بگیرد و با مجموع 400 کیلوگرم به دومین مدال طلا دست یابد.