ﺳﻪشنبه, 25 اردیبهشت,1397

مصوبات کمیته آموزش و مربیان مورد تایید قرار گرفت

با برگزاری نخستین جلسه

مصوبات کمیته آموزش و مربیان مورد تایید قرار گرفت

نخستین جلسه هماهنگی کمیته آموزش و مربیان فدراسیون با مسئولان کمیته آموزش و مربیان هیئت های وزنه برداری استان ها، امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ نخستین جلسه هماهنگی کمیته آموزش و مربیان با مسئولان کمیته آموزش و مربیان هیئت های وزنه برداری استان های سراسر کشور صبح امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت ماه) برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان کمیته های آموزش و مربیان استان ها در خصوص موارد مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند. در نهایت پس از بررسی و ارزیابی طرح های حاضران در این جلسه، مصوبات زیر نیز به تایید مسئولان کمیته آموزش و مربیان فدراسیون وزنه برداری رسید.

مصوبات مورد تایید به شرح زیر است:
1- تمامی دوره های آموزشی از جمله مربیگری، داوری و کارگاههای دانش افزایی طبق آیین نامه کمیته آموزش و مربیان فدراسیون وزنه برداری به اجرا درمی آید.
2- مسئولان کمیته آموزش و مربیان با هماهنگی روسای هیئت های وزنه بردای استان ها انتخاب می شوند.
3- استانها اساتید بومی خود را با مدرک دکتری تربیت بدنی و سابقه قهرمانی در رشته وزنه برداری جهت تکمیل کادر مدرسان فدراسیون معرفی می شوند.
4- استان های که کمیته آموزش و مربیان آنها مجزا هستند باید به یک کمیته تبدیل و مسئول را به فدراسیون وزنه برداری معرفی کنند.