جمعه, 30 مهر,1395

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان با یک شگفتی آغاز شد

اولین مدال طلای تاریخ وزنه برداری عمان

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان با یک شگفتی آغاز شد
وزنه بردار عمانی توانست مدال طلای حرکت دوضرب دسته 50 کیلوگرم را به دست بیاورد تا مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در پنانگ مالزی، با یک شگفتی بزرگ آغاز شود؛ شگفتی که تحسین فدراسیون جهانی وزنه برداری را هم در پی داشت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در نخستین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان و در دسته 50 کیلو گرم، الحسبی احمد سلیم وزنه بردار نوجوان عمانی وزنه 120 کیلویی را در حرکت دوضر بالای سر برد و توانست مدال طلای این حرکت را از آن خود کند. این اولین مدال طلای کشور عمان در رقابتهای وزنه برداری بود و به همین خاطر تحسین مسئولان فدراسیون جهانی وزنه برداری را در پی داشت.
البته وزنه بردار عمانی، با توجه به اینکه در حرکت یکضرب به حدنصاب 88 کیلوگرم رسیده بود، در مجموع با رکورد 208 کیلوگرم در مکان چهارم ایستاد تا نتواند روی سکو بایستد. در این وزن انگوین لی از ویتنام با رکورد مجموع 211 کیلوگرم (95 یکضرب و 116 دوضرب) به عنوان قهرمانی رسید و چومچوئن از تایلند که او هم 211 کیلوگرم وزنه را بالای سر برده بود، به خاطر 250 گرم اختلاف وزن در مکان دوم ایستاد. مدال برنز مجموع نیز به گارسیا پرز از کلمبیا رسید که در مجموع دو حرکت یکضرب و دوضرب 209 کیلوگرم وزنه زد.