رقابت های قهرمانی وزنه برداری استان لرستان، یادواره 6300 شهید استان، با معرفی برترین ها به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، سیدعلی شاهرخی رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان در این باره اظهار داشت: این مسابقات با حضور تیم هایی از بروجرد، دورود، الیگودرز، خرم‌آباد و ازنا در خانه وزنه برداری خرم آباد برگزار شد. در این رقابت ها ۴۱ ورزشکار حضور داشتند و با حفظ پروتکل‌های بهداشتی با هم به رقابت پرداختند.

شاهرخی تصریح کرد: در پایان این رقابت‌ها بروجرد در جایگاه نخست قرار گرفت و دورود نیز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. تیم‌های الیگودرز خرم‌آباد و ازنا نیز به ترتیب در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند.

رئیس هیئت وزنه‌برداری لرستان تصریح کرد: سطح فنی، کیفی و رکوردهای ثبت شده وزنه برداران در این مسابقات بالا بود به شکلی که برخی وزنه‌برداران که سابقه و قهرمانی در مسابقات ملی و آسیایی را داشتند در آن شرکت کردند.

همچنین در بخش انفرادی
دسته ۷۳ کیلوگرم
۱-عباس مهرپور از بروجرد
با مجموع ۲۲۱ کیلوگرم (۱۲۱ ۱۰۰).
۲-امیرعلی ملکی از خرم آباد
با مجموع ۱۷۴ کیلوگرم (۹۷ ۷۷).
۳-امیرمحمد رحمتی از بروجرد
بامجموع ۱۷۱ کیلوگرم (۹۵ ۷۶).

دسته ۸۱ کیلوگرم
۱-علی گودرزی از الیگودرز
بامجموع ۲۳۷ کیلوگرم (۱۳۱ ۱۰۶).
۲-وحید درویشی از دورود
بامجموع ۲۲۰ کیلوگرم ( ۱۲۰ ۱۰۰).
۳-محمدامین عسگری از دورود
بامجموع ۱۲۷ کیلوگرم (۷۰ ۵۷).

دسته ۸۹ کیلوگرم
۱-ابوالفضل گرجی از ازنا
با مجموع ۲۷۸کیلوگرم (۱۵۵ ۱۲۳).
۲-ابوالفضل سلیمانی از الیگودرز
با مجموع ۲۲۱ کیلوگرم (۱۲۱ ۱۰۰).
۳-مهدی بلبلوند از دورود
با مجموع ۱۷۶کیلوگرم (۹۵ ۸۱) .

دسته ۹۶ کیلوگرم
۱-محمدمهدی دارایی از خرم آباد
با مجموع ۲۹۷ کیلوگرم (۱۶۷ ۱۳۰).
۲-محمدحسن رضایی از ازنا
بامجموع ۲۴۵ کیلوگرم (۱۳۵ ۱۱۰).
۳-محمد حسینی از بروجرد
بامجموع ۲۳۱ کیلوگرم (۱۳۰ ۱۰۱).

دسته ۱۰۲ کیلوگرم
۱-علی بیرانوند از بروجرد
بامجموع ۲۹۵ کیلوگرم (۱۶۵ ۱۳۰).
۲-حسین آروان از دورود
با مجموع ۲۹۳ کیلوگرم (۱۶۸ ۱۲۵).
۳-محمدرضا رک رک از دورود
با مجموع ۲۸۳کیلوگرم (۱۵۵ ۱۲۸).

دسته ۱۰۹ کیلوگرم
۱-کیهان ممیوند از بروجرد
با محموع ۳۴۲ کیلوگرم (۱۹۰ ۱۵۲).
۲-احمد آستارکی از دورود
با مجموع ۳۱۷ کیلوگرم (۱۷۵ ۱۴۲).
۳-علی بیرانوند از بروجرد
با مجموع ۲۷۷ کیلوگرم (۱۵۰ ۱۲۷).

دسته ۱۰۹+ کیلوگرم
۱-حسین ساکی از بروجرد
با مجموع ۳۸۵ کیلوگرم (۲۱۵ ۱۷۰).
۲-علیرضا بیگ زاده از خرم آباد
با مجموع ۳۰۵ کیلوگرم (۱۷۵ ۱۳۰).
۳-هومن میرزایی از خرم آباد
با مجموع ۲۲۰کیلوگرم (۱۲۰ ۱۰۰).
به مقام های اول تا سوم اوزان مختلف دست یافتند.