رقابت های دسته 49 کیلوگرم دختران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، صبح امروز 21 شهریور با شناسایی نفرات برتر در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج رقابت های دسته 49 کیلوگرم به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب:

نفر اول: شراره احمدنژاد از آذربایجان غربی با مهار وزنه 44 کیلوگرم

نفر دوم: حوریه فتوحی از گیلان با مهار وزنه 43 کیلوگرم

نفر سوم: فاطمه مالمیر از همدان با مهار وزنه 38 کیلوگرم

 

حرکت دو ضرب:

نفر اول: شراره احمدنژاد از آذربایجان غربی با مهار وزنه 56 کیلوگرم

نفر دوم: حوریه فتوحی از گیلان با مهار وزنه 50 کیلوگرم

نفر سوم: زهرا سلطانی از زنجان با مهار وزنه 46 کیلوگرم

 

مجموع:

نفر اول: شراره احمدنژاد از آذربایجان غربی با مهار وزنه 100 کیلوگرم

نفر دوم: حوریه فتوحی از گیلان با مهار وزنه 93 کیلوگرم

نفر سوم: زهرا سلطانی از زنجان با مهار وزنه 81 کیلوگرم