شنبه, 17 مهر,1395

مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان- آلمان

ابراهیم زاده در جایگاه چهارم قرار گرفت

مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان- آلمان

ابراهیم زاده وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم تیم ملی پیشکسوتان کشورمان، توانست در رده سنی 40 تا44 سال مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان با مجموع 259 کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان در هین شیم آلمان با یک مقام چهارمی برای کاروان وزنه برداری کشورمان پیگیری شد. علی ابراهیم زاده وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم، رده سنی 40 تا 44 سال کشورمان با مجموع 259 کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

همچنین؛ ابراهیم زاده در حرکت یکضرب116 کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوضرب 143 کیلوگرم  را بالای سر برد و باحدنصاب مجموع259 کیلوگرم به جایگاه چهارمی بسنده کرد.