چهارشنبه, 17 مرداد,1397

مسابقات قهرمانی نوجوانان 16 و 17 سال کشور

نخستین قهرمان دسته 49 کیلوگرم از خوزستان

مسابقات قهرمانی نوجوانان 16 و 17 سال کشور

در دسته 49 کیلوگرم، منصوری از استان خوزستان، اولین رکوردهای این وزن را به ثبت رساند و به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان رده سنی 16 و17 سال کشور (نکوداشت جهان پهلوان محمد نصیری) برای اولین با اوزان جدید وزنه برداری رده سنی نوجوانان (49، 55، 61، 67، 73، 79، 81، 89، 96 ، 102 و 102+ کیلوگرم) امروز (چهارشنبه 17 مردادماه) با رقابت دسته 49 و 55 کیلوگرم به صورت همزمان به میزبانی مجموعه ورزشی شهید معتمدی (کارگران) تهران آغاز شد.

در دسته 49 کیلوگرم سه شرکت کننده از استان های خوزستان، تهران و اردبیل حضور داشتند که در نهایت منصوری از خوزستان، اولین رکوردهای این وزن را به ثبت رساند و به مقام قهرمانی دست یافت.

 نتایج نهایی وزنه برداران دسته 49 کیلوگرم به شرح زیر است:
1- علیرضا منصوری (خوزستان): حرکت یکضرب 71 کیلوگرم، حرکت دوضرب 100 کیلوگرم و مجموع 171 کیلوگرم
2- احمدرضا نظرپور (تهران): حرکت یکضرب 62 کیلوگرم، حرکت دوضرب 82 کیلوگرم و مجموع 144 کیلوگرم
3- پژمان پیری (کرمانشاه): حرکت یکضرب 61 کیلوگرم، حرکت دوضرب 69 کیلوگرم و مجموع 130 کیلوگرم