چهارشنبه, 17 مرداد,1397

مسابقات قهرمانی نوجوانان 16 و 17 سال کشور-تهران

سکوی دسته 55 کیلوگرم به باغی از اردبیل رسید

مسابقات قهرمانی نوجوانان 16 و 17 سال کشور-تهران

در دسته 55 کیلوگرم رضا باغی از استان اردبیل با مجموع 185 کیلوگرم به مقام نخست دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان رده سنی 16 و17 سال کشور (نکوداشت جهان پهلوان محمد نصیری) برای اولین با اوزان جدید وزنه برداری رده سنی نوجوانان (49، 55، 61، 67، 73، 79، 81، 89، 96 ، 102 و 102+ کیلوگرم) امروز (چهارشنبه 17 مردادماه) با رقابت دسته 49 و 55 کیلوگرم به صورت همزمان به میزبانی مجموعه ورزشی شهید معتمدی (کارگران) تهران آغاز شد.

در دسته 55 کیلوگرم هم 4 وزنه بردار از استان های اردبیل، 2 شرکت کننده از خوزستان و آذربایجان غربی روی تخته رفتند که رضا باغی از اردبیل حرکت در یکضرب 82 کیلوگرم، حرکت دوضرب 103 کیلوگرم و مجموع 185 کیلوگرم به مقام نخست دست یافت.

عملکرد شرکت کنندگان دسته 55 کیلوگرم به شرح زیر است:
1- رضا باغی (اردبیل): حرکت یکضرب 82 کیلوگرم، حرکت دوضرب 103 کیلوگرم و مجموع 185 کیلوگرم
2- بهراد کریمی (خوزستان): حرکت یکضرب 79 کیلوگرم، حرکت دوضرب 93 کیلوگرم و مجموع 172 کیلوگرم
3- آرین طاهری(خوزستان): حرکت یکضرب 81 کیلوگرم، حرکت دوضرب 85 کیلوگرم و مجموع 166 کیلوگرم
4- امید مردی (آذربایجان غربی): حرکت یکضرب 73 کیلوگرم، حرکت دوضرب 93 کیلوگرم و مجموع 166 کیلوگرم