مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور/ نتایج گروه A دسته 64 کیلوگرم دختران

رقابت های گروه A دسته 64 کیلوگرم دختران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، امروز 22 شهریور در سالن شهید چاغروند در مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با شناسایی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- بیتا ذبیحیان (مازندران): 73 کیلوگرم
2- سیده غزاله حسینی (خراسان رضوی): 72 کیلوگرم
3- مهنا عبدالهی (کردستان): 52 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- سیده غزاله حسینی (خراسان رضوی): 92 کیلوگرم
2- بیتا ذبیحیان (مازندران): 88 کیلوگرم
3- مهنا عبدالهی (کردستان): 68 کیلوگرم
مجموع:
1- سیده غزاله حسینی (خراسان رضوی): 164 کیلوگرم
2- بیتا ذبیحیان (مازندران): 161 کیلوگرم
3- مهنا عبدالهی (کردستان): 120 کیلوگرم