مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور/ نتایج گروه A دسته 67 کیلوگرم پسران

رقابت های گروه A دسته 67 کیلوگرم پسران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، امروز 29 شهریور در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با شناسایی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- عباس مهرپور (لرستان): 106 کیلوگرم
2- محمدرضا طاهری (زنجان): 102 کیلوگرم
3- امیرحسین زمانی (هرمزگان): 100 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- محمدرضا طاهری (زنجان): 132 کیلوگرم
2- عباس مهرپور (لرستان): 130 کیلوگرم
3- امیرحسین زمانی (هرمزگان): 126 کیلوگرم

مجموع:
1- عباس مهرپور (لرستان): 236 کیلوگرم
2- محمدرضا طاهری (زنجان): 234 کیلوگرم
3- امیرحسین زمانی (هرمزگان): 226 کیلوگرم