مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور/ نتایج گروه A دسته 71 کیلوگرم دختران

رقابت های گروه A دسته 71 کیلوگرم دختران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، امروز 22 شهریور در سالن شهید چاغروند در مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با شناسایی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- حدیثه انصاری پور (اصفهان): 65 کیلوگرم
2- ستایش گودرزی (لرستان): 61 کیلوگرم
3- حدیث علیزاده (اردبیل): 60 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- ستایش گودرزی (لرستان): 69 کیلوگرم
2- حدیثه انصاری پور (اصفهان): 68 کیلوگرم
3- حدیث علیزاده (اردبیل): 68 کیلوگرم
مجموع:
1- حدیثه انصاری پور (اصفهان): 133 کیلوگرم
2- ستایش گودرزی (لرستان): 130 کیلوگرم
3- حدیث علیزاده (اردبیل): 128 کیلوگرم