یکشنبه, 21 شهریور,1395

مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور، مراغه(رده سنی 16 و17 سال)

پاکار طلایی دسته 62 کیلوگرم

مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور، مراغه(رده سنی 16 و17 سال)
حسین پاکار وزنه بردار تبریزی توانست با مجموع 238 کیلوگرم به سه مدال طلای دسته 62 کیلوگرم برسد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛روز نخست مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان رده سنی 16 و 17 سال کشور، یادواره شهید اسماعیل اعلمی در سالن ورزشی تختی مراغه با رقابت وزنه برداران دسته 62 کیلوگرم پایان یافت.

حسین پاکار وزنه بردار تیم آذربایجان شرقی در حرکت یکضرب 110 کیلوگرم را به ثبت رساند. در حرکت دوضرب وزنه 128 کیلویی را مهار کرد تا با مجموع 238 کیلوگرم به سه مدال طلای این وزن دست یابد.
 

همچنین علی عبدالعلی زاده از تیم آذربایجان غربی با مجموع 229 کیلوگرم نقره گرفت و سید ابولفضل موسوی با مجموع 228 به مدال برنز رسید.

نتایج کامل حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع سه وزنه بردار برتردسته 62 کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- حسین پاکار از استان آذربایجان شرقی: 110 کیلوگرم
2- سید ابولفضل موسوی از استان فارس:105 کیلوگرم
3- علی عبدالعلی زاده از استان آذربایجان غربی: 105 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- حسین پاکار از استان آذربایجان شرقی: 128 کیلوگرم
2- علی عبدالعلی زاده از استان آذربایجان غربی:124 کیلوگرم
3- سید ابولفضل موسوی از استان فارس: 123 کیلوگرم

مجموع:
1- حسین پاکار از استان آذربایجان شرقی:238کیلوگرم
2- علی عبدالعلی زاده از استان آذربایجان غربی: 229 کیلوگرم
3- سید ابولفضل موسوی از استان فارس علی: 228 کیلوگرم