مراسم استقبال از وزنه برداران نوجوان کشورمان با حضور «علیرضا خسروی» مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی و «لیلا زکی زاده» مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه ورزش زنان برگزار شد.

در مراسم روز پنجشنبه همچنین دکتر «علی مرادی» رییس فدراسیون وزنه برداری، شماری از پیشکسوتان این رشته ورزشی و خانواده وزنه برداران، همچنین برخی نمایندگان و اعضای هیئت های وزنه برداری استان ها حضور داشتند.

تصاویر از: سلطانی، خبرگزاری ایرنا