مسابقات دسته 81 کیلوگرم بانوان قهرمانی نوجوانان جهان با موفقیت نماینده کشورمان همراه بود.

به گزارش فدراسیون وزنه برداری کشور، «یکتا جمالی» با مهار وزنه 90 کیلوگرم در حرکت یک ضرب به مدال برنز دست یافت و با مهار وزنه 115 کیلوگرم در حرکت دو ضرب موفق شد اولین مدال تاریخی نقره را به نام خود و  وزنه برداری بانوان نوجوان کشور ثبت کند.

جمالی با مجموع 205 کیلو مدال نقره را نیز بر گردن آویخت و درحالیکه اشک شوق می ریخت روی سکو ایستاد. پیش از این «غزاله حسینی» مدال برنز حرکت دو ضرب در دسته 59 کیلوگرم را بدست آورده بود که نخستین مدال برای وزنه برداری بانوان کشورمان در تاریخ رقابتهای نوجوانان جهان محسوب می شود.

یکتا جمالی در حرکت اول یکضرب وزنه 86 کیلو را با موفقیت بالای سر برد. او در حرکت دوم 90 کیلو را با موفقیت مهار کرد. او در تلاش سوم ناکام ماند تا به مدال برنز بسنده کند.

نماینده کشورمان در دوضرب هم مدال گرفت. وی در حرکت اول و دوم موفق شد وزنه 107 و 115 کیلو را بالای سر ببرد. تلاش سوم جمالی برای 119 کیلو به نتیجه نرسید تا به مدال نقره این حرکت برسد.

در مجموع رقابت دسته 81 کیلوگرم، یکتا جمالی به مدال نقره رسید. نمایندگان گرجستان و روسیه هم اول و سوم شدند.