در چهارمین روز از رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان، «غزاله حسینی» وزنه بردار با استعداد مشهدی موفق شد با مهار وزنه 94 کیلوگرم در حرکت دو ضرب، مدال برنز این حرکت را از آن خود کرده و کسب اولین مدال وزنه برداری بانوان در رده نوجوانان جهان را نیز به نام خود ثبت کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابت های دسته 59 کیلوگرم بانوان قهرمانی نوجوانان جهان با حضور دو نماینده کشورمان پایان یافت که با اولین مدال کاروان اعزامی نیز همراه بود.

در این مسابقات، فاطمه کشاورز و سیده غزاله حسینی از کشورمان به مصاف حریفان رفتند که در پایان، حسینی موفق شد اولین مدال کاروان را به نام خود کند.

سیده غزاله حسینی در یک ضرب وزنه های 65، 71 و 74 کیلوگرم را با موفقیت به ثبت رساند. وی در تلاش اول حرکت دوضرب 82 کیلو را بالا برد. غزاله در تلاش برای 91 کیلو ناکام ماند اما در آخرین حرکت، 94 کیلو را به ثبت رساند تا مدال برنز را به نام خود کند. نمایندگان تایلند و کلمبیا بالاتر از وی قرار گرفتند که رکورد 100 کیلو را ثبت کردند.

فاطمه کشاورز دیگر ملی پوش کشورمان موفق شد در حرکت یکضرب وزنه های 65 ،72 و 76 کیلوگرم را با موفقیت بالای سر ببرد. وی در دو ضرب، ابتدا 86 کیلو را بالای سر برد اما در تلاش برای ثبت 93 کیلو، دو تلاش ناموفق داشت. وی نیز می توانست برای کاروان کشورمان مدال آور باشد که از رسیدن به این هدف بازماند.

در پایان و در مجموع، نمایندگان کلمبیا و تایلند روی سکو قرار گرفتند. سیده غزاله حسینی در مجموع به عنوان چهارمی بسنده کرد.

در این روز همچنین مسابقات دسته 73 کیلوگرم قهرمانی مردان نوجوان جهان با حضور نماینده کشورمان به پایان رسید.

اميرحسين حسین زاده توانست در حرکت اول 113 و در حرکت سوم 118 کیلو را با موفقیت بالای سر ببرد. وی در تلاش دوم ناکام بود.

این ملی پوش کشورمان در حرکت اول دوضرب توانست 153 کیلوگرم را ثبت کند. تلاش دوم و سوم حسین زاده برای بالا بردن 160 کیلو به جایی نرسید. ور در مجموع، ششم جهان شد. در پایان نمایندگان روسیه، گرجستان و اسپانیا عناوین نخست را به نام خود کردند.