چهارشنبه, 16 فروردین,1396

مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان – تایلند

نمایندگان چین سه مدال طلا را از آن خود کردند

مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان – تایلند
دو وزنه بردار چینی در رقابت دسته 56 کیلوگرم توانستند سه مدال طلا را از آن تیم نوجوانان چین کنند.

  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابت های روز نخست قهرمانی نوجوانان جهان با پیکارهای دسته 56 کیلوگرم به پایان رسید و سه طلای این وزن نیز به چینی ها رسید. “یوان چن” در حرکت یکضرب به مدال طلا دست یافت و “مائوران چن”دیگر وزنه بردار این کشور، در حرکت دوضرب و مجموع دو مدال طلای دیگر را از آن چینی ها کرد. 

گفتنی است؛ وزنه بردار کلمبیا که در حرکت یکضرب به مقام چهارمی دست یافته بود در حرکت دوضرب سه بار پیاپی وزنه 127 و 128 کیلویی را مهار نکرد و اوت کرد.

نتایج عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 56 کیلوگرم:
یکضرب:
1- یوان چن (چین):111 کیلوگرم
2-جرمی (هند):110کیلوگرم
3- توپتاس(ترکیه):109 کیلوگرم

دوضرب:
1- مائوران چن (چین):135 کیلوگرم
2-جرمی (هند):130کیلوگرم
3- توپتاس(ترکیه):128 کیلوگرم

مجموع:
1- مائوران چن (چین):241کیلوگرم
2-جرمی (هند):240کیلوگرم
3- توپتاس(ترکیه):237 کیلوگرم