ایوب موسوی، ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در رقابت گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم، رکورد ۱۶۰ یکضرب، ۱۹۵ دوضرب و مجموع ۳۵۵ کیلوگرم را ثبت کرد و در جدول گروه خود دهم شد.

*نتیجه نماینده ایران در روز 22 آذرماه به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب
موسوی در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرم نشد.

او در حرکت دوم وزنه ۱۵۵ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را هم مهار کرد و به کار خود در یک ضرب پایان داد.

حرکت دوضرب 

موسوی در اولین حرکت دوضرب  ۱۹۵ کیلوگرم را نتوانست بالای سر ببرد و در حرکت دوم در مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرم موفق بود.

او در حرکت سوم ۲۰۵ کیلوگرم را انداخت و در مجموع با ۳۵۵ کیلوگرم به کارخود پایان داد.