در ادامه رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، روز شنبه اول مردادماه دو نماینده کشورمان در دسته 96 کیلوگرم، موفق به کسب شش مدال شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در دسته ۹۶ کیلوگرم جوانان،  محمدتوفیق پوزش از ایران با رکورد ۱۵۵ یکضرب، ۱۸۳ دوضرب و مجموع ۳۳۸ کیلوگرم، موفق شد طلای یک ضرب و ۲ مدال نقره، دوضرب و مجموع را به دست آورد.
در دسته ۹۶ کیلوگرم نوجوانان که ساعت چهارده و سی دقیقه آغاز شد، امیرحسین سپه آجرلو  با رکورد ۱۳۵یک ضرب، ۱۵۵ دوضرب و مجموع ۲۹۰ کیلوگرم، مدال نقره یکضرب، و ۲مدال برنز دوضرب و مجموع را از آن خود کرد.

گفتنی است که در همین روز در دسته ۸۹ کیلوگرم نوجوانان علیرضا معینی با رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۱۹۱ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۵۷ کیلوگرم (۲ مدال طلای یک ضرب و مجموع و نقره دوضرب) رکورد یک ضرب آسیا را یک کیلوگرم ارتقاء داد.