پنجشنبه, 04 آذر,1395

مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان-مسجد سلیمان

دویرانی در دسته 56 کیلوگرم در صدر ایستاد

مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان-مسجد سلیمان

دویرانی وزنه بردار تیم نیروی زمینی ارتش در مرحله رفت رقابتهای لیگ جوانان در صدر دسته 56 کیلوگرم ایستاد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ لیگ وزنه برداری جوانان در فصل95 امروز(پنجشنبه 4 آذر ماه) درشهر مسجدسلیمان و به میزبانی باشگاه نفت و گاز مسجد سلیمان برگزار شد.دردسته 56 کیلوگرم این رقابتها، مهدی دویرانی وزنه بردار تیم نیروی زمینی ارتش؛ در حرکت یکضرب 91 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 110 کیلوگرم و با حدنصاب مجموع 201 کیلوگرم در صدر این وزن ایستاد.

همچنین ابوالفضل جمعه پور و ساسان نقدی پور از تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با مجموع 196 کیلوگرم و 162 کیلوگرم دوم و سوم شدند.

نتایج کامل دسته 56 کیلوگرم به شرح زیر است:
1- مهدی دویرانی(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 91 کیلوگرم، حرکت دوضرب 110 کیلوگرم و مجموع 201 کیلوگرم
2- ابوالفضل جمعه پور(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 90 کیلوگرم، حرکت دوضرب 106 کیلوگرم و مجموع 196 کیلوگرم
3- ساسان نقدی پور(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 71 کیلوگرم، حرکت دوضرب91 کیلوگرم و مجموع 162 کیلوگرم
4- میلاد رستمی(نفت و گاز مسجد سلیمان): حرکت یکضرب 26 کیلوگرم، حرکت دوضرب 35 کیلوگرم و مجموع 61 کیلوگرم
5- ایلیا صالحی پور(نفت و گاز مسجد سلیمان): حرکت یکضرب 26 کیلوگرم، حرکت دوضرب 32 کیلوگرم و مجموع 58 کیلوگرم