پنجشنبه, 04 آذر,1395

مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان-مسجد سلیمان

وزنه برداران برتر دسته 62 و69 کیلوگرم مشخص شدند

مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان-مسجد سلیمان

محمدجواد صبح مفرح از تیم عقاب نیروی هوایی همدان و اسحاق ذعاب وزنه بردار تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در مرحله رفت رقابتهای لیگ وزنه برداری جوانان توانستند دردسته 62 و69 کیلوگرم به مقام نخست دست یابند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ امروز (پنجشنبه 4 آذر)مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان امسال درشهر مسجدسلیمان و در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در اوزان 62 و69 کیلوگرم نیز پیگیری شد.

همچنین دروزن 62 کیلوگرم؛ محمدجواد صبح مفرح وزنه بردار تیم عقاب نیروی هوایی همدان؛ در حرکت یکضرب 106 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 125 کیلوگرم و با حدنصاب مجموع 231کیلوگرم در صدر این وزن ایستاد.

ضمناً دردسته 69 کیلوگرم هم اسحاق ذعاب ملی پوش تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با رکوردهای ثبت شده خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در مرحله رفت لیگ فصل 95 جوانان در صدر این وزن ایستاد. حسین سلطانی دیگر وزنه بردار تیم ملی نوجوانان کشورمان در دسته 69 کیلوگرم نیز با توجه به رکوردهای مسابقات آسیایی در رده دوم دسته 69 کیلوگرم قرار گرفت.

گفتنی است؛ اسحاق ذعاب وزنه بردار تیم عقاب نیروی هوایی همدان؛ در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در توکیوی ژاپن در حرکت یکضرب 125 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 148 کیلوگرم و مجموع 273کیلوگرم را به ثبت رساند.حسین سلطانی نیز از تیم نیروی زمنی ارتش؛ در حرکت یکضرب 124 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 149 کیلوگرم و مجموع 273 کیلوگرم و اختلاف وزن به ذعاب به مقام دوم رسیده بود.