پنجشنبه, 04 آذر,1395

مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان- مسجد سلیمان

وزنه برداران نیروی زمینی در صدر اوزان 85 و 94 کیلوگرم

مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان- مسجد سلیمان

ولی پور و بیرالوند وزنه برداران دسته 85 و 94 کیلوگرم تیم نیروی زمینی ارتش با محاسبه رکوردهایشان در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا در مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان به مقام نخست دست یافتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ رقابتهای مرحله رفت لیگ وزنه برداری جوانان در اوزان 85 و 94 کیلوگرم نیز برگزار شد.ابتدا در دسته 85 کیلوگرم، رامین ولی پور تنها شرکت کننده در این دسته، توانست با رکوردهای مسابقات آسیایی برای تیم نیروی زمینی ارتش امتیاز بدست بیاورد.ولی پور در مسابقات آسیایی ژاپن؛ در حرکت یکضرب 151 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 187 کیلوگرم و با مجموع 338 کیلوگرم را به ثبت رسانده بود.
همچنین رضا بیرالوند دیگر ملی پوش وزنه برداری جوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در حرکت یکضرب 158 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 207 کیلوگرم و مجموع 365 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرده بود.