مجمع انتخاباتی هیات وزنه برداری استان قزوین امروز 25 اسفندماه برگزار و مرتضی محمدی با کسب 10 رای به عنوان رییس هیات انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی قزوین با حضور بهداد سلیمی، حسین مقامی و جمعا 15 عضو صاحب رای در حالی برگزار شد که این انتخابات نامزد دیگری جز مرتضی محمدی نداشت و اعضا وی را برای یک دوره چهارساله انتخاب کردند.