یکشنبه, 13 تیر,1395

مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان:

فدراسیون نگاه ویژه، به پشتوانه سازی دارد

مربی تیم ملی وزنه برداری جوانان:

مربی تیم ملی جوانان معتقد است که، فدراسیون وزنه برداری با نگاه ویژه به پشتوانه سازی مدت 7 ماه نفرات را به صورت کامل زیر پوشش خود قرار دارد تا ملی پوشان به مسابقات جهانی اعزام شوند. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون زونه برداری؛ فراز رامهرمزی مربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در خصوص کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان تصریح کرد: برای بدست آوردن این قهرمانی واقعا بچه ها هفت ماه شبانه روزی تلاش کردند.همچنین فدراسیون وزنه برداری با نگاه ویژه به پشتوانه سازی با حمایت همه جانبه دکتر علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری در این مدت نفرات را به صورت کامل زیر پوشش خود قرار دارد تا ملی پوشان به مسابقات جهانی اعزام شوند. 

وی ادامه داد: با کار تیمی و درخشش تک تک نفرات تیم ملی جوانان، کشورمان توانست بر سکوی قهرمانی بایستد. به طور حتم این افتخار بزرگ باعث پیشرفت وزنه برداری کشور می شود.

 

رامهرمزی در خصوص برنامه ریزی اصولی برای ساختن تیم ملی قوی در رده سنی بزرگسالان نیز تاکید کرد: قطعا همین نفرات پشتوانه تیم ملی بزرگسالان هستند و آینده وزنه برداری با نفرات حاضر در اردوی تیم ملی جوانان ساخته می شود.باید با برنامه ریزی مدون تیم ملی مستحکمی را برای ادامه این راه تدوین کنیم.

مربی تیم ملی در خصوص رضایت از تیم جوانان در مسابقات جهانی تفلیس گفت: از عملکرد تمامی نفرات تیم ملی در اوزان مختلف راضی بوریم و این نفرات در چند وزن تجربه زیادی در مسابقات اینچنینی نداشتند. ضمناً هیچ یک از وزنه برداران کم کاری نکرد تا تیم ملی به قهرمانی برسد.