دوشنبه, 07 اسفند,1396

مربی برتر سال 96 انتخاب می شود

با ارزیابی عملکرد مربیان سراسر کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان

مربی برتر سال 96 انتخاب می شود
کمیته آموزش و مربیان فدراسیون وزنه برداری بر اساس شاخص های عملکرد مربیان در سال 96 را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت برترین مربی انتخاب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛
کمیته آموزش و مربیان فدراسیون وزنه برداری در نظر دارد برترین مربیان وزنه برداری در سال 96 را انتخاب کند.
عملکرد تمامی مربیان رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان وزنه برداری سراسر کشور طبق شاخص های مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در نهایت مربیان برتر انتخاب خواهند شد.
مربیان منتخب به منظور شرکت در اردوهای ملی و مسابقات بین المللی معرفی می شوند.