یکتا جمالی بانوی ملی‌پوش کشورمان با کسب مدال نقره در حرکت یک ضرب رقابتهای دسته ۸۷ کیلوگرم، افتخار کسب اولین مدال نقره جهانی در بخش بانوان را به نام خود ثبت کرد.

جمالی در حرکات یک ضرب این دسته در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در یونان، وزنه‌های ۹۴ و ۹۸ و ۱۰۰ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد و مدال نقره این بخش را به خود اختصاص داد.

او در بخش حرکات دوضرب، کار خود را با مهار وزنه ۱۱۵ و ۱۲۱ کیلوگرم در حرکت اول و سوم، به پایان برد. یکتا در حرکت دوم وزنه صدوبیست و یک کیلوگرم را از دست داد.

این وزنه‌بردار دختر کشورمان در سال گذشته در تاشکند، سه مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرده بود.