به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛ دکتر سجاد انوشیروانی، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری طی حکمی، دکتر محمدرضا آخوندی را به عنوان مشاور روابط بین‌الملل فدراسیون وزنه‌برداری منصوب کرد.
محمدرضا آخوندی با مدرک دکترای مدیریت استراتژیک، سابقه نامزدی ریاست فدراسیون وزنه‌برداری، سردبیری خبرگزاری دانشجویان ایران، مدیریت روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، عضو در کمیسیون رسانه‌ای فدراسیون جهانی وزنه‌برداری و عضویت در انجمن جهانی ورزشی‌نویسان را دارد.