جمعه, 20 مرداد,1396

مازندران قهرمان رده سنی نوجوانان و آموزشگاههای کشور شد

خوزستان و اردبیل روی سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند

مازندران قهرمان رده سنی نوجوانان و آموزشگاههای کشور شد
رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان رده سنی 13 تا 15 سال کشور و آموزشکاهها با قهرمانی استان مازندران به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، روز دوم مسابقات قهرمانی نوجوانان رده سنی 13 تا 15 سال و آموزشگاههای کشور در شهرکرد با برگزاری اوزان 69، 77، 85 و 85+ کیلوگرم برگزار شد و در نهایت با قهرمانی استان مازندران به اتمام رسید.
نفرات برتر اوزان 69، 77، 85 و 85+ کیلوگرم به شرح زیر است:
دسته 69 کیلوگرم
1. مهدی خلجی از استان خوزستان، حرکت یکضرب 109 کیلوگرم، حرکت دوضرب 135 کیلوگرم و در مجموع 239 کیلوگرم
2. سجاد نیری فلاح از استان گیلان، حرکت یکضرب 103 کیلوگرم، حرکت دوضرب 130 کیلوگرم و در مجموع 117 کیلوگرم
3. سیدسپنتا حاکم زاده از استان گیلان، حرکت یکضرب 98 کیلوگرم، حرکت دوضرب 117 کیلوگرم و در مجموع 215 کیلوگرم

دسته 77 کیلوگرم
1. محمد توفیق پوزش از استان مازندران، حرکت یکضرب 111 کیلوگرم، حرکت دوضرب 146 کیلوگرم و در مجموع 257 کیلوگرم
2. علی کشتکار از استان فارس، حرکت یکضرب 106 کیلوگرم، حرکت دوضرب 130 کیلوگرم و در مجموع 236 کیلوگرم
3. سهیل سفید چقایی از استان کرمانشاه، حرکت یکضرب 93 کیلوگرم، حرکت دوضرب 115 کیلوگرم و در مجموع 208 کیلوگرم

دسته 85 کیلوگرم
1. امیر حسین سلامت از استان مازندران، حرکت یکضرب 125 کیلوگرم، حرکت دوضرب 142 کیلوگرم و در مجموع 267 کیلوگرم
2. نیما فرض نگار از استان اردبیل، حرکت یکضرب 103 کیلوگرم، حرکت دوضرب 143 کیلوگرم و در مجموع 246 کیلوگرم
3. شاهین فرزانه از استان اردبیل، حرکت یکضرب 104 کیلوگرم، حرکت دوضرب 126 کیلوگرم و در مجموع 230کیلوگرم

دسته 85+ کیلوگرم
1. علیرضا یوسفی از استان مازندران، حرکت یکضرب 142 کیلوگرم، حرکت دوضرب 180 کیلوگرم و در مجموع 322کیلوگرم
2. سید مجتبی موسویان از استان خوزستان، حرکت یکضرب118 کیلوگرم، حرکت دوضرب142 کیلوگرم و در مجموع 260 کیلوگرم
3. عرفان ادیبی از استان اصفهان، حرکت یکضرب 110کیلوگرم، حرکت دوضرب 143کیلوگرم و در مجموع 253کیلوگرم

رده بندی تیمی به شرح زیر است:
1. مازندران 333 امتیاز
2. خوزستان 307 امتیاز
3. اردبیل 292 امتیاز
4. اصفهان 275 امتیاز
5. کرمانشاه 272 امتیاز