ﺳﻪشنبه, 05 آذر,1398

مازندران قهرمان جوانان کشور شد

در شهرکرد

مازندران قهرمان جوانان کشور شد
استان مازندران به عنوان قهرمانی رقابتهای وزنه‌برداری جوانان کشور در شهرستان شهرکرد دست یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛
رقابتهای قهرمانی جوانان کشور با حضور 131 شرکت‌کننده از 24 استان طی 4 روز (2تا 5 آذرماه) در شهرکرد برگزار شد و در پایان این دوره مسابقات تیم استان مازندران با کسب649 امتیاز به عنوان نخست دست یافت.

رده‌بندی امتیازی به شرح زیر است:
1-مازندران: 649 امتیاز (10وزنه‌بردار)

2-خوزستان: 645 امتیاز (10وزنه‌بردار)
3-اصفهان: 616 امتیاز (10وزنه‌بردار)
4-لرستان: 597 امتیاز (10وزنه‌بردار)
5-آذربایجان‌شرقی:557 امتیاز (10وزنه‌بردار)
6-کرمانشاه : 519 امتیاز (9وزنه‌بردار)
7-تهران: 497 امتیاز (10وزنه‌بردار)
8-گیلان: 368 امتیاز (7وزنه‌بردار)
9-اردبیل:335 امتیاز (5وزنه‌بردار)
10-آذربایجان‌غربی:320 امتیاز(8وزنه‌بردار)
11-زنجان:232 امتیاز (3وزنه‌بردار)

رده‌بندی مدالی تیمهای هم به شرح زیر است:
کرمانشاه:‌ 5طلا، 6نقره و 4برنز
لرستان: 5 ‌طلا، 3نقره و 5برنز
زنجان: 5طلا، 1نقره و 2برنز
آذربایجان‌غربی: 3طلا و 1 برنز
هرمزگان و ایلام: 3 طلا

مازندران: 2طلا، 4نقره و 6برنز
آذربایجان‌شرقی: 2طلا و 1نقره
خوزستان: 1طلا، 8نقره و 1 برنز
گیلان: 1طلا و 2 برنز
اصفهان:       4نقره و 1 برنز
اردبیل:         3نقره و 4 برنز
تهران:‌                    4برنز

نفرات برتر و مدال‌آوران اوزان دهگانه این دوره از مسابقات به شرح زیر است:
دسته 55 کیلوگرم:
1-رضا ایرانمنش (هرمزگان): در حر‌کت ‌یکضرب 90 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 105کیلوگرم و مجموع 195کیلوگرم (3مدال ‌طلا)
2-حسین رستمی (کرمانشاه‌): در حر‌کت‌ یکضرب 86 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 103 کیلوگرم و مجموع 189 کیلوگرم (3نشان نقره) 
3-احمدرضا نظرپور (تهران‌): در حر‌کت ‌یکضرب 83 کیلوگرم، حرکت‌ دوضرب 96 کیلوگرم و مجموع 179 کیلوگرم(3گردن‌آویز برنز)

دسته 61 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1-محمد محمدی (کرمانشاه‌): 114کیلوگرم
2-حسین نجفی (زنجان): 113کیلوگرم
3-علی عبدالعلی‌زاده(آذربایجان‌غربی‌): 110 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1-حسین نجفی (زنجان): 140کیلوگرم
2-علیرضا منصوری (خوزستان‌): 132 کیلوگرم
3- محمد محمدی (کرمانشاه‌): 130کیلوگرم

مجموع:
1-حسین نجفی (زنجان): 253 کیلوگرم
2-محمد محمدی (کرمانشاه): 244 کیلوگرم
3- علیرضا منصوری (خوزستان‌): 238 کیلوگرم

دسته 67 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1-حسین پاکار (آذربایجان‌شرقی‌): 127 کیلوگرم
2-ابوالفضل جمعه‌پور (خوزستان): 120 کیلوگرم
3-آرمین رحمانی (کرمانشاه): 109 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1-ابوالفضل جمعه‌پور (خوزستان): 153 کیلوگرم
2-حسین پاکار (آذربایجان‌شرقی‌): 152 کیلوگرم
3-مهدی دویرانی (زنجان): 144 کیلوگرم

مجموع:
1-حسین پاکار (آذربایجان‌شرقی‌): 279 کیلوگرم
2-ابوالفضل جمعه‌پور (خوزستان): 273 کیلوگرم
3-مهدی دویرانی (زنجان): 249 کیلوگرم

دسته 73 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1-احمداحمدنژاد (آذربایجان‌غربی‌): 133 کیلوگرم
2-عبداله بیرانوند (لرستان): 132 کیلوگرم
3-سیدعلی اسکندزاده (تهران): 126 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1-احمداحمدنژاد (آذربایجان‌غربی‌): 159 کیلوگرم
2-مهدی خلجی (خوزستان‌): 158 کیلوگرم
3- رضا خلیفه (گیلان): 151 کیلوگرم

مجموع:
1-احمداحمدنژاد (آذربایجان‌غربی‌): 292 کیلوگرم
2-مهدی خلجی (خوزستان‌): 282 کیلوگرم
3- عبداله بیرانوند (لرستان): 280 کیلوگرم

دسته 81 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1-محمدمهدی حیاتی (کرمانشاه‌): 144 کیلوگرم
2-علیرضا معینی (اصفهان): 143 کیلوگرم
3-روح‌اله بیرانوند (لرستان): 137 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1-سجاد نیری (گیلان‌): 172 کیلوگرم
2-روح‌اله بیرانوند (لرستان): 171 کیلوگرم
3-محمدمهدی حیاتی (کرمانشاه‌): 170کیلوگرم

مجموع:
1-محمدمهدی حیاتی (کرمانشاه‌): 314 کیلوگرم
2-روح‌اله بیرانوند (لرستان): 308 کیلوگرم
3-سجاد نیری (گیلان‌): 307 کیلوگرم

دسته 89 کیلوگرم:
1-مهدی پاپی (لرستان):در حر‌کت ‌یکضرب 144 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 185کیلوگرم و مجموع 329 کیلوگرم (3مدال ‌طلا)
2-امیرسالار عباسی (اصفهان‌): در حر‌کت‌ یکضرب 143 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 174 کیلوگرم و مجموع 317 کیلوگرم (3نشان نقره)
3-سینا عبدالحسین‌زاده (اردبیل): در حر‌کت ‌یکضرب 141 کیلوگرم، حرکت‌ دوضرب 173 کیلوگرم و مجموع 314 کیلوگرم (3گردن‌آویز برنز)

دسته 96 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1-محمد فتاحی (کرمانشاه‌): 152 کیلوگرم
2-افشین طاهری (خوزستان): 148 کیلوگرم
3-حسین بیرانوند (لرستان): 142کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1-حسین بیرانوند (لرستان): 186کیلوگرم
2-افشین طاهری (خوزستان): 179 کیلوگرم
3-سپهر مردانی (اصفهان): 175 کیلوگرم

مجموع:
1-حسین بیرانوند (لرستان): 328 کیلوگرم
2-افشین طاهری (خوزستان): 327 کیلوگرم
3-محمد فتاحی (کرمانشاه‌): 326 کیلوگرم

دسته 102 کیلوگرم:
1-امیر عزیزی (زنجان): در حر‌کت ‌یکضرب 158 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 191کیلوگرم و مجموع 349 کیلوگرم (3مدال ‌طلا)
2-ابراهیم غریبی (اردبیل): در حر‌کت ‌یکضرب 158 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 190کیلوگرم و مجموع 348 کیلوگرم (3نشان نقره)
3ابوالفضل خاکپور (مازندران‌): در حر‌کت ‌یکضرب 145 کیلوگرم، حرکت ‌دوضرب 180کیلوگرم و مجموع 325 کیلوگرم (3گردن‌آویز برنز)

دسته 109کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1-علیرضا لطفی (ایلام): 157 کیلوگرم
2-علیرضا جباری (مازندران‌): 146 کیلوگرم
3-مهرداد هاشم زاده(اردبیل): 145کیلوگرم

حرکت یکضرب:
1-علیرضا لطفی (ایلام): 188 کیلوگرم
2-حسین ملکی (مازندران‌): 181 کیلوگرم
3-علیرضا جباری (مازندران‌): 174کیلوگرم

مجموع:
1-علیرضا لطفی (ایلام): 345 کیلوگرم
2-حسین ملکی (مازندران‌): 321 کیلوگرم
3-علیرضا جباری (مازندران‌): 320کیلوگرم

دسته 109+کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- فرشاد باقری (کرمانشاه): 177 کیلوگرم
2-آیت شریفی (مازندران‌): 166 کیلوگرم
3-علی محمد محمدی (مازندران‌): 161 کیلوگرم

حرکت یکضرب:
1-آیت شریفی (مازندران‌): 217 کیلوگرم
2- فرشاد باقری (کرمانشاه): 205 کیلوگرم
3- حسین ساکی (لرستان): 204 کیلوگرم

مجموع:
1- آیت شریفی (مازندران‌): 383 کیلوگرم
2- فرشاد باقری (کرمانشاه): 382 کیلوگرم
3- حسین ساکی (لرستان): 360 کیلوگرم