نماینده دسته ۶۷ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان به مدال برنز دو ضرب بازی های کشورهای اسلامی دست یافت.

قشقایی در حرکت اول دوضرب وزنه 162 کیلوگرمی را مهار کرد.او در حرکت دوم موفق به مهار وزنه 172 کیلوگرمی شد اما در حرکت سوم نتوانست وزنه 175 کیلوگرمی را مهار کند تا با همان رکورد 172 کیلوگرم مدال برنز را بر گردن بیاویزد.

وی در اولین حرکت یکضرب وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی را بالای سر برد، در دومین حرکت وزنه ۱۲۷ کیلوگرمی را مهار کرد و در سومین حرکت نتوانست وزنه ۱۳۲ کیلوگرمی را مهار کند و با این رکورد در جایگاه نهم جدول حرکت یکضرب قرار گرفت.

قشقایی درمجموع هم با رکورد 299 در رده پنجم قرار گرفت.