پرونده رقابت های وزنه برداری پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با برگزاری مسابقات دسته 87+ کیلوگرم زنان و کسب رتبه پنجم فاطمه یوسفی برای ایران بسته شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، درحالیکه کمیته برگزاری مسابقات وزنه برداری بازی های همبستگی برای اولین بار دست به اقدامی تحسین برانگیز زده و مسابقات دسته فوق سنگین بانوان را به عنوان پایان بخش رقابتهای وزنه برداری قرار داده بود، یوسفی به عنوان آخرین نماینده ملی پوش ایران روی تخته رفت.

وی رتبه پنجمی بخش یک ضرب، دو ضرب و مجموع را با مهار وزنه 94 کیلو (یک ضرب) و وزنه 127 کیلو (دو ضرب) به دست آورد. یوسفی در حرکت اول یک ضرب 89 کیلو را بالای سر برده ولی در مهار وزنه 97 ناموفق بود.

در بخش دو ضرب نیز برای مهار موفق وزنه 120 کیلوگرم سه چراغ سفید گرفت اما از پس وزنه 230 در حرکت سوم خود بر نیامد.