کمیته برگزاری مسابقات وزنه برداری پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، برای نخستین بار در تاریخ رقابت های بین المللی وزنه برداری، رقابت دسته فوق سنگین بانوان را به عنوان آخرین مسابقه در جدول زمانبندی قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، با توجه به این که تاکنون رقابت های اوزان فوق سنگین مردان به عنوان جذابترین بخش از مسابقات وزنه برداری در هر رویداد بین المللی از جمله المپیک، در روز پایانی و در آخرین بخش برگزار می شده است؛ این اقدام کمیته برگزاری مسابقات همبستگی می تواند حرکتی در راستای احترام به برابری جنسیتی باشد و مسابقات فوق سنگین زنان را همتراز با مردان در نظر گرفته است.

به این ترتیب مسابقات وزنه برداری قونیه 2021 روز دوشنبه 24 مردادماه با برگزاری رقابت دسته 87+ زنان در ساعت 18:00 به کار خود پایان خواهد داد.

فاطمه یوسفی با رکورد ورودی 215 کیلوگرم، ماینده ایران در این وزن خواهد بود.